Paslaugų teikimo sąlygos


PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

----

APŽVALGA

Šią svetainę valdo „Iliustruota Lietuva“. Visoje svetainėje esanty terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ susiję su „Iliustruota Lietuva“. „Iliustruota Lietuva“ pateikia šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite gauti iš šios svetainės jums, naudotojau, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia pateiktomis sąlygomis, taisyklėmis ir nuostatomis.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) perkant ką nors iš mūsų, įsitraukiate į mūsų „Paslaugas“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygas ir taisykles, nurodytas Gražinimo politikoje, bei Privatumo politikoje. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, be apribojimų, naudotojus, naršančius svetainėje, pardavėjus, klientus, prekybininkus ir (arba) turinio teikėjus.

Prieš atidarydami ar naudodami mūsų svetainę, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas. Pasiekdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties nuostatomis ir nuostatomis, tuomet siūlome nesinaudoti jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, priėmimas yra aiškiai apribotas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kokioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį skelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga yra reguliariai tikrinti šį puslapį, kad būtų atlikti pakeitimai. Jūsų tęstinis naudojimas ar prieiga prie svetainės po pakeitimų paskelbimo yra šių pakeitimų priėmimas.

Mūsų parduotuvė yra patalpinta „Shopify Inc.“. Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti savo produktus ir paslaugas.


1 SKIRSNIS. INTERNETO PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs nurodote, kad esate bent jau pilnametis Jūsų gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje, arba kad esate pilnametis Jūsų gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje ir jūs suteikiate mums sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiui asmeniui naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų gaminių jokiam neteisėtam ar neautorizuotam tikslui, o jūs, naudodamiesi paslauga, negalite pažeisti įstatymų, susijusių su jūsų jurisdikcija (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Dėl bet kokių Sąlygų pažeidimo ar pažeidimo mūsų paslaugos Jums bus nedelsiant nutrauktos.


2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kuriam asmeniui.

Jūs suprantate, kad Jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduodamas nešifruotas ir apima (a) perdavimą įvairiais tinklais; b) pakeitimus, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra šifruojama perkeliant tinklus.

Jūs sutinkate nekopijuoti, neperparduoti, neparduoti be aiškaus raštiško mūsų sutikimo.


3 SKIRSNIS. INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar atnaujinta. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir neturėtų būti remiamasi vieninteliu pagrindu priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar laiku pateiktus informacijos šaltinius. Bet kokia priklausomybė nuo medžiagos šioje svetainėje yra Jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik Jūsų naudojimui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad Jūsų pareiga yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.


4 SKIRSNIS. PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti ar nutraukti paslaugą (ar jos dalį ar turinį).

Mes neatsakysime Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainų pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.


5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinamos tik internete per šią svetainę. Šie produktai ar paslaugos gali turėti ribotą kiekį ir gali būti grąžinti arba keistis tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad parduotuvėje esančios mūsų gaminių spalvos ir vaizdai būtų rodomi kuo tiksliau. Negalime garantuoti, kad Jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti mūsų produktų ar paslaugų pardavimus bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes galime pasinaudoti šia teise kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų ar produktų kainų aprašymai gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį produktą. Bet koks pasiūlymas dėl bet kokio produkto ar paslaugos, padarytos šioje svetainėje, yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad bet kokių Jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisytos.


6 SKIRSNIS. ATSISKAITYMO TIKSLUMAS IR ANKETOS INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį mums pateikėte. Mes savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, kuriuos pateikia ta pati kliento sąskaita, ta pati kredito kortelė ir (arba) pavedimai, kuriais naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei užsakymą pakeisime arba atšaukiame, mes galime Jus informuoti susisiekdami el. pašto ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia platintojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie visus pirkimus, atliktus mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir, jei reikia, susisiekti su Jumis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.


7 SKIRSNIS. PASIRINKTINI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti Jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nestebime ir nekontroliuojame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių „kaip yra“ ir „kaip galima“ be jokių garantijų, atstovybių ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks jūsų pasirinktas įrankis, siūlomas naudojantis mūsų svetaine, yra visiškai Jūsų pačių rizika ir diskrecija, ir turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę ir patvirtinti sąlygas, kuriomis atitinkami trečiosios šalies teikėjai (-ai) teikia priemones.

Mes taip pat galime ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir / ar funkcijas per svetainę (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.


8 SKIRSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, teikiamos per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagas.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti Jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagas ar svetaines ar kitas trečiųjų šalių medžiagas, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už bet kokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar bet kokių kitų sandorių, susijusių su trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimu ar naudojimu. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate prieš pradėdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, problemos ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti į trečiąją šalį.


9 SKIRSNIS. NAUDOTOJO PASTABOS, ATŠAUKIMAS IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, siunčiate tam tikrus konkrečius dokumentus (pvz., Konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo, siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas internetu, elektroniniu paštu, paštu arba kitu būdu (bendrai „komentarai“), Jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu, be apribojimų, galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokias žinutes, kurias pateikiate mums. Mes neturime ir neturėsime jokios prievolės (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; 2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į visas pastabas.

Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas 

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklų privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, piktnaudžiaujamos ar nepadorios medžiagos, arba jose nėra kompiuterio virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų paveikti paslaugos ar svetainės veikimo. Jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti, kad esate kažkas, išskyrus save, arba kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas pastabas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pateiktus komentarus.


10 SKIRSNIS. ASMENS INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimas parduotuvėje reglamentuotas mūsų privatumo politika. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.


11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR OMISIJOS

Kartais mūsų svetainėje arba paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito laikais ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija paslaugoje arba bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo (įskaitant po užsakymo pateikimo) .

Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, keisti ar paaiškinti informaciją paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.


12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygų nustatytų draudimų, Jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: a) bet kokiam neteisėtam tikslui; b) prašyti kitų atlikti bet kokius neteisėtus veiksmus; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstybinius reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; d) pažeisti ar pažeisti kitų intelektinės nuosavybės teises arba intelektinės nuosavybės teises; e) pakenkti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, įžeidinėti, šmeižti, išstumti, įbauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, nacionalinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokį kitą kenkėjiško kodo tipą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris paveiks paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcijas; h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; (i) bet kokiam nepadoriam ar amoraliam tikslui; arba (j) trukdyti ar apeiti paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti Jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria kita susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo.


13 SKIRSNIS. GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad Jūsų naudojimasis paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kurie gali būti gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs arba patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotą laiką arba bet kuriuo metu atšaukti paslaugą be įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad Jūsų naudojimasis arba nesugebėjimas naudotis paslauga yra jūsų pačių rizika.

„Iliustruota Lietuva“, mūsų darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai jokiu būdu neatsako už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialius bet kokios rūšies žalos atlyginimus, įskaitant, be apribojimų prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitokią žalą, atsirandančią dėl naudojimosi bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis šia paslauga, arba bet kokiems kitiems reikalavimams, susijusiems su jūsų paslaugos ar bet kokio produkto naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio klaidas ar praleidimus, arba bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalas, atsiradusias dėl paslaugos naudojimo ar bet kokio turinio (ar produkto), paskelbto, perduoto ar kitaip teikiamo per paslaugą, net jei apie tai pranešta. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia pašalinti arba apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė ribojama iki didžiausio leistino įstatymo.14 SKIRSNIS. ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir saugoti nekenksmingą „Iliustruota Lietuva“ ir mūsų patronuojančią įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijas išduodančius asmenis, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus, nekenksmingus bet kokiai pretenzijai ar paklausai, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, kuriuos padaro bet kuri trečioji šalis dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba dėl dokumentų, kuriuos jie įtraukia pagal nuorodą, arba Jūsų teisės pažeidimo ar trečiosios šalies teisių.


15 SKIRSNIS. REIKALAVIMAI

Jei kuri nors šių paslaugų teikimo nuostata yra pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto bus vykdoma kuo plačiau, kaip leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir neįgyvendinama dalis laikoma atskirta nuo šių paslaugų sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.


16 SKIRSNIS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka pasibaigus šiam susitarimui visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos yra veiksmingos, nebent ir kol nei Jūs, nei mes nutrauksime. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nutraukiate naudojimąsi mūsų svetaine.

Jei vieningu sprendimu nepavyksta, arba mes įtariame, kad nepavyko, laikytis bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visas sumas, kurias reikia sumokėti iki nutraukimo datos; ir (arba) atitinkamai galime atsisakyti suteikti prieigą prie mūsų paslaugų (ar jos dalies).


17 SKIRSNIS. VISAS SUSITARIMAS

Nesugebėjimas vykdyti ar įgyvendinti šių paslaugų teikimo sąlygų ar teisės nėra šios teisės ar nuostatos atsisakymas.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos mūsų šioje svetainėje arba paslaugos atžvilgiu paskelbtos taisyklės ar veiklos taisyklės sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp Jūsų ir mūsų ir reglamentuoja Jūsų naudojimąsi paslauga, pakeisdamos bet kokius ankstesnius ar tuo pačiu metu sudarytus susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp Jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygas).

Bet koks šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo neaiškumas negali būti aiškinamas prieš rengiančiąją šalį.


18 SKIRSNIS. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šias Paslaugų teikimo sąlygas ir atskiras sutartis, pagal kurias teikiame Jums paslaugas, reglamentuoja ir aiškina pagal Birelių Sodų 7-oji, 7, Vilnius, LT14282, Lietuva įstatymus.


19 SKIRSNIS. PASLAUGŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį skelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, kad galėtumėte žinoti apie pasikeitimus. Jūsų tęstinis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga po to, kai paskelbiami visi šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, yra šių pakeitimų priėmimas.


20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti atsiųsti mums adresu info@iliustruotalietuva.lt.